Tingvoll kirke

Presentert av


Norsk tekst; kilde: Martin Lamvik
Konsulent engelsk språk: Rosemary Holmeide Williams

Tingvoll kirke er en av de gjenværende gamle stenkirkene som ble bygget i Norge gjennom tidene. Nøyaktig byggeår vet vi ikke, men det er anslått at den ble reist engang mellom 1150 og 1200.

Jeg ønsker nå å tilby deg en tur i bilder gjennom kirken. Trykk på knappen NEW og du får et nytt bilde fra utside og/eller innside av kirken. Knappen merket BACK tar deg tilsvarende tilbake. Knappen merket HOME tar deg tilbake til denne siden. Lenger nede er linker direkte til hver enkelt side.

God tur!

{Tingvoll kirke}
backbr1homebr1newbr1
Presented by

Norwegian text; source: Martin Lamvik.
English language consultant: Rosemary Holmeide Williams

The Tingvoll church is one of the remaining old stone churches that have been built through the ages in Norway. We are unsure of when it was actually constructed but records indicate between 1150 and 1200.


I wish to invite you to a pictorial tour through the outside - and inside - of the church. Just push the button NEW to get a new photo from the church. Push BACK to go back to the former picture. The button HOME takes you back to this page. Furter below are links to each spesific page.

Good luck and enjoy your tour!

I 1928/29 ble kirken restaurert. I samband med det, og for om mulig å skaffe inntekter til restaureringen, utgav byggekomiteen et hefte om kirken, skrevet i 1910 av arkitekt Johan Meyer.
Her finner du heftet i PDF-format.
(OBS: 2717042 bytes)

Gå direkte til....... / Go directly to.......
1. Tingvoll / Tingvoll community
2. Kirkegårdsporten / The Church gate
3. Kirken fra nordvest / The Church from North-West
4. Vestfronten / The west wall
5. Patriark-korset / The Patriarc cross
6. Åpning i veggen / An opening in the wall
7. Soluret / The sun dial
8. Sakristiet / The Sacristy
9. Våpenhusets innside / Inside weaponhouse
10. Inne i kirken mot vest / Interior facing west
11. Inne i kirken mot koret / Interior facing the chancel
12. Runesteinen / The Rune stone
13. Ganger i veggene / Corridors inside the walls

14. Marmorfigur / Marble figure
15. Kalkmaleri / Whitewash paintings
16. Alterkar / Altar vessels
17. Nummertavleskap / Cabinet for psalm numbers
18. Evangelistfigur / Evangelist sculpture
19. Alterbibel / Altar Bible
20. Døpefonten / The baptismal font
21. Prekestolen / The pulpit
22. Epitafium / Epitaphium
23. Altertavlen / The altarpiece
24. Epitafium nr. 2 / The second epitaphium
25. Vest-galleriet / The west gallery
26. Rodegruppe / Group of figures
27. Hans Nielsen Tausan

28. Kongestolen / The King's chair
29. Klokkerstol / The Sexton's chair

30. Kirkeskipet "Kjøl" / The frigate
31. Kirkeorgelet / The Church organ

32. Glassmaleri / Glass painting
33. Gravplass /Burial site